Expert
Viktorie Prusáková Počet bodů: 148
Vytvořených úloh:
Nejčastěji hraje: Pojem práva a jeho dělení, právní teorie