Expert
Marie Sajdlová Počet bodů: 151
Vytvořených úloh:
Nejčastěji hraje: Pojem práva a jeho dělení, právní teorie