Expert
Gabriela Přikrylová Počet bodů: 192
Vytvořených úloh:
Nejčastěji hraje: Pojem práva a jeho dělení, právní teorie