Expert
Gabriela Přikrylová Počet bodů: 184
Vytvořených úloh:
Nejčastěji hraje: Pojem práva a jeho dělení, právní teorie