Uč se právo zábavně a efektivně!


Čekají tě stovky úloh, které učí a procvičují předměty z právnických fakult.

Efektivní způsob učení, kdy je vysvětlena část látky a hned vyzkoušena v interaktivních úlohách. 
• Možnost vracet se ke svým odpovědím a učit se tak z chyb
Praktické příklady z praxe advokátní kanceláře

O nás v médiích: 
Právní rádce 3/2018  Budoucím právníkům pomáhají při studiu aplikace
iForum On-line magazín Unvierzity Karlovy https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16386.html

Celý projekt financuje produkční studio Markusfilm. Autory jsou Mgr. Marek Dvořák, Lukáš Plevač a Jan Lupčík.
Tvůrcem připravovaných úloh v obchodních právu je advokátní kancelář PADĚRA | RADA & PARTNEŘI.  

UPOZORNĚNÍ:
Tato aplikace nenahrazuje učebnice, přednášky nebo jiné učební materiály Právnických fakult v ČR. Právo se neustále vyvíjí, proto neručíme za případné právní změny. V případě nalezení chyby nás prosím ihned kontaktujte na info@markusfilm.com. Hned to napravíme. Děkujeme!