Uč se právo zábavně a efektivně!


Čekají tě stovky úloh, které učí a procvičují předměty z právnických fakult.

Efektivní způsob učení, kdy je vysvětlena část látky a hned vyzkoušena v interaktivních úlohách. 
• Možnost vracet se ke svým odpovědím a učit se tak z chyb
Praktické příklady z praxe advokátní kanceláře

Média: 
Právní rádce 3/2018  Budoucím právníkům pomáhají při studiu aplikace
iForum On-line magazín Unvierzity Karlovy https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16386.html

Celý projekt financuje produkční studio Markusfilm. Autory jsou Mgr. Marek Dvořák, Lukáš Plevač a Jan Lupčík.
Tvůrcem připravovaných úloh v obchodních právu je advokátní kancelář PADĚRA | RADA & PARTNEŘI.