Uč se právo zábavně a efektivně!


Čeká tě přes 1000 úloh, které učí a procvičují předměty z právnických fakult.

Efektivní způsob učení, kdy je vysvětlena část látky a hned vyzkoušena v interaktivních úlohách. 
• Možnost vracet se ke svým odpovědím a učit se tak z chyb
Praktické příklady z praxe advokátní kanceláře
 

Většina z nás používá při učení zastaralé a neefektivní metody jako je podtrhávání textu nebo biflování. 
Ty mají za následek, že po delší době umíme ze studia jen malou část.

Stejně tak je tomu ve škole, kde se učí jen formou výkladu u tabule nebo čtením textu a málokdy názorně, například interaktivními hrami, pokusy, modely apod. 
 
Díky novým poznatkům z psychologie a dalších věd přišel čas dát formě vzdělávání nový směr!
 
Paměť lépe vstřebává novou látku, když má informace vizualizované nebo si může nově nabyté znalosti vyzkoušet na praktických testech, problémech a příkladech.

Už i samotným vytvářením úloh si látku upevňuješ a učíš a místo podtrhávání nebo opakování jde o velmi efektivní formu studia.
Zkus to!
Vytvoř si teď při učení vlastní hru na nějaké téma a vrať se k ní zítra, za týden a nakonec za měsíc. Uvidíš, kolik si toho zapamatuješ.
Tvoje hry sdílej s přáteli a můžete si takhle rozložit třeba okruhy k maturitě nebo státnicím.
Není lepší si místo podtrhávání text prostě zahrát hru?   

Věříme, že ti náš projekt pomůže! :) 

O nás v médiích: 
Právní rádce 3/2018  
iForum On-line magazín Univerzity Karlovy
Tyinternety.czCelý projekt financuje videoprodukce Markusfilm. Autory jsou Mgr. Marek Dvořák, Lukáš Plevač a Jan Lupčík.

UPOZORNĚNÍ: Tato aplikace nenahrazuje učebnice, přednášky nebo jiné učební materiály Právnických fakult v ČR. Právo se neustále vyvíjí, proto neručíme za případné právní změny. Vše je ve hrách aktuální k 1. 1. 2019, za pozdější aktualizace nebereme odpovědnost. V případě nalezení chyby nás prosím ihned kontaktujte na info@markusfilm.com. Hned to napravíme. Děkujeme!