Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Markusfilm s.r.o., IČ: 073 75 671, se sídlem Na Petřinách 1896/31, Břevnov, 162 00
  Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 299156 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • nahranou fotku obličeje
  • počet bodů dosažených v aplikaci pravovpraxi.cz
 2. Tyto údaje uvedené v č. 1 je nutné zpracovat za účelem databáze webu pravovpraxi.cz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje společnosti: pravovpraxi@email.cz
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.